การสร้างความรู้มักจะควบคู่มากับการเรียนรู้ ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นการบอกร่องรอยว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นระดับใดมีความหมายอย่างไร กับผู้เรียน ซึ่งในยุคสังคมออนไลน์ คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมสำหรับจัดการความรู้มีหลากหลายและใช้งานได้ง่าย สะดวก ทำให้การเรียนรู้มีความสนุกสนาน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและยุคนี้นี่เองผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดี เพราะสื่อ ต่างๆมีหลากหลายสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและประสบความสำเร็จได้ง่าย
โปรแกรม Dreamweaver เป็นโปรแกรมอีกหนึ่งตัวที่ใช้ในการ สร้างเว็บซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจาก เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝ๊กฝนได้ด้วยตนเอง และเป็นโปรแกรมในการสร้างเว็บ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้มากมายอีกด้วย Dreamweaver สามารถที่จะสร้างรหัสคำสั่งให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน ของภาษา HTML เนื่องจากโปรแกรม Dreamweaver นั้นจะมีลักษณะ การทำงานที่คล้าย ๆ กับโปรแกรมพิมพ์เอกสารที่เราเคยใช้และรู้จักกันดี ซึ่งจะมีเครื่องมือ และแถบคำสั่งให้เราเลือกใช้ได้ เหมือนกับโปรแกรม Word จึงช่วยให้สามารถเว็บเพจด้วยความสะดวก รวดเร็ว
ส่วนความสวยงามของเว็บไซต์โดยทั่วไปไม่ได้เกิดจากตัวโปรแกรม Dreamweaver โดยตรง ส่วนใหญ่เกิดจากโปรแกรมการจัดการภาพประเภทต่าง ๆ ภาพสวย ๆ ที่เกิดขึ้นเพียงถูกนำมาจัดวางด้วยโปรแกรม Dreamweaver ความสวยงามความลงตัว สมดุลของหน้าเว็บเพจต่าง ๆ คงขึ้นอยู่กับการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสมของผู้จัดทำเว็บไซต์