การนำเว็บไซต์ขึ้นบนอินเทอร์เน็ต
 

ขั้นตอนการนำเว็บไซต์ขึ้นบนอินเทอร์เน็ต

        ขั้นตอนที่ 1 ขอพื้นที่เว็บไซต์ฟรี
        ขั้นตอนที่ 2 กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์
        ขั้นตอนที่ 3 การเชื่อมต่อกับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์
        ขั้นตอนที่ 4 อัพโหลดไฟล์ขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนที่ 1 ขอพื้นที่เว็บไซต์ฟรี

       เมื่อเราสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้วเราสามารถขอพื้นที่เว็บไซต์ฟรีเพื่อเก็บเว็บเพจที่เราสร้าง ขึ้นเป็นเว็บไซต์ได้ ซึ่งในที่นี้ใช้พื้นที่เว็บฟรีของ www.000webhost.com มีขั้นตอนดังนี้
      1.เข้าเว็บ www.000webhost.com คลิ๊ก Sign Up

     

       2.กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆให้ครบ
     

       3.เมื่อลงทะเบียนผ่านก็จะแสดงรายการโดเมนของเรา

     

       4.รายละเอียดที่เราจะต้งใช้ในการนำเว็บไซต์ขึ้นอินเทอร์เน็ต

     

       หมายเหตุ เว็บไซต์สำหรับให้บริการฟรีพื้นที่มีอีกหลายๆเว็บไซต์ครับ ซึ่งสามารถ ค้นหาได้จาก google ครับ เลือกใช้ตามความถนัด หรือความยากง่ายของเว็บนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์

       ที่หน้าต่าง site ของโปรแกรม Dreamweaver ให้เรากำหนดข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ เราในหัวข้อ Local Info และข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะใช้อัพโหลดไฟล์ในหัวข้อ Remote Info

       1.เลือกเมนู Site >>Manage Site

     

       2.เลือกSite >>Edit.. เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับอัพโหลดไฟล์ขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์

     

       3.คลิกที่แทบ Advanced เลือก Local Info ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เราไปขอพื้นที่เว็บไซต์ ไว้เพื่อให้สามารถอัพโหลดเว็บไซต์ไปยังตำแหน่งพื้นที่เว็บไซต์ได้ถูกต้อง

     

 

  กลับหน้าบทเรียน