การสร้างและปรับแต่งตาราง
 

ตาราง

       เราสามารถสร้างตารางเพื่อใส่องค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพหรือข้อความจัดลงในช่อง ตารางให้เป็นระเบียบ และสวยงามมากขึ้น

สร้างตาราง

       1.คลิกสร้างตารางจากกลุ่มเครื่องมือ Common
       2.เลือกTable
       3.กำหนดขนาดตาราง 3 แถว 2 คอลัมภ์ cและรายละเอียดอื่นๆ ดังรูป

            

       4.ผลลัพธ์ของตาราง

     
   
   
   

ใส่รูปภาพในตาราง

       1.คลิ๊กเมาส์ที่ช่องตารางที่ต้องการใส่รูปภาพ
       2.ใช้เครื่องมือ Images ที่เก็บอยู่ในโฟล์เดอร์ picture

                


       3.ผลจากการใส่รูปภาพ


       4.เราสามารถจัดตำแหน่งของภาพโดยการคลิ๊กที่ภาพแล้วเลือกตำแหน่งภาพในช่อง Align ของหน้าต่าง Properties

        

การใส่ข้อความในตาราง

       1.คลิ๊กเมาส์ที่ช่องตารางต่อจากภาพ
       2.พิมพ์ข้อความที่ต้องการต่อจากภาพลงไปในแต่ละช่องตารางตามต้องการ ดังรูป

ดอกไม้ นก นะจ๊ะ
กุญแจ ปากกา
แอปเปิ้ล เว้นวรรค

การปรับแต่งตาราง

       เราสามารถปรับแต่งตารางที่เราสร้างขึ้นในหน้าต่าง Properties ซึ่งมีรายละเอียดของ การปรับแต่งดังนี้

     

การแก้ไขและปรับแต่งตาราง

การปรับตารางด้วยเมนูคำสั่ง การใช้เมนูคำสั่งในการปรับตาราง มีวิธีการทำ ดังนี้
1. คลิกที่เมนู Modify แล้วเลือกคำสั่งย่อย Table
2. หรือคลิกขวาที่ตาราง จะได้เมนูลัด เลือกคำสั่งย่อย Table

การแทรกแถว
1. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการจะแทรกแถว
2. จะได้เมนูลัด เลือกคำสั่ง Table >> Insert Row
3. จะมีแถวเพิ่มมาให้ 1 แถว

การแทรกคอลัมน์
1. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการจะแทรกคอลัมน์
2. จะได้เมนูลัด เลือกคำสั่ง Table >> Insert Column
        
การแทรกหลายแถวและคอลัมน์

ถ้าต้องการแทรกแถวและคอลัมน์จำนวนมากในคราวเดียวกัน มีวิธีการทำ ดังนี้
1. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการแทรกแถวหรือคอลัมน์
2. เ ลือกคำสั่ง Table >> Insert Rows or Columns
3. จะได้หน้าต่าง Insert Rows or Columns ระบุจำนวนแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการ  แล้วคลิกปุ่ม OK

    

การลบแถวและคอลัมน์
1. คลิกเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการจะลบ
2. กดแป้นDelete หรือ แป้น Backspace
3. หรือคลิกขวาเลือกเมนูลัด แล้วเลือกคำสั่ง Table >> Delete Row หรือ Delete Column

การรวมเซลล์ (Merge Cell)
เซลที่อยู่ในตาราง สามารถรวมกันได้ เรียกว่า Merge Cells มีวิธีดังต่อไปนี้
1. เลือกเซลที่จะรวมเข้าด้วยกัน
2. คลิกขวาในตาราง แล้วเลือกคำสั่ง Table >> Merge Cells
3. เซลล์ที่เลือกไว้จะรวมกันเป็นเซลเดียว

การแบ่งเซลล์ (Split Cell)
1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการ
2. คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Table >> Split Cells
3. จะปรากฏหน้าต่าง Split Cell ซึ่งกำหนดรายละเอียดดังนี้
Split cell into Rows
Split cell into Columns


การใส่สีพื้นและเส้นขอบตาราง
1. คลิกเลือกตารางหรือช่องเซลล์ที่ต้องการจะใส่สีพื้นหลังและเส้นขอบ
2. คลิกเลือก จะแสดงถาดสีจำนวนมาก
3. คลิกเลือกสีที่ต้องการ

การสีของเส้นขอบให้คลิกที่ จะได้ถาดสีขึ้นมา คลิกเลือกสีที่ต้องการ
(ควรกำหนดขนาดของเส้นขอบที่ช่อง ถ้าเป็น 0 จะไม่แสดงสีเส้นขอบ)

การใส่ภาพพื้นตาราง
1. คลิกเลือกตารางทั้งตาราง หรือเลือกบางเซลล์ก็ได้
2. คลิกที่ปุ่ม ของช่อง Bg Image
3. จะได้หน้าต่าง Select Image Source คลิกเลือกภาพที่ต้องการจะนำไปสร้างพื้นหลังเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

ดอกไม้ นก นะจ๊ะ
กุญแจ ปากกา
แอปเปิ้ล เว้นวรรค

 

 

  กลับหน้าบทเรียน