การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์
 

การเตรียมโฟล์เดอร์สำหรับสร้างเว็บไซต์

     ดับเบิลคลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์หลัก ในที่นี้คือ ไดร์ฟ D:\ จากนั้นสร้างโฟลเดอร์หลักให้กับเว็บไซต์ ยกตัวอย่าง
คือ สร้างโฟลเดอร์ ชื่อ MyWebsite โดยมีวิธีการคือ คลิกขวา ในพื้นที่ ว่าง จากนั้นเลือก New Folder และพิมพ์ชื่อ โฟลเดอร์ ที่ต้องการลงไป

       

การสร้างเว็บไซต์หน้าใหม่

เปิดโปรแกรม แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นำเมาส์ไปคลิกที่เมนู Site > New Site… ดังรูปภาพ
2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ ที่ต้องการลงไป ในรูปยกตัวอย่าง สร้างโฟลเดอร์ MyWebsite
3. จากนั้น คลิกปุ่ม Next> เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
4. สำหรับผู้เริ่มต้นควรคลิกเลือก ¤ No , I do not want to use a server technology
5. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
6. นำเมาส์ไปคลิกที่ Edit local copies on my machine. Then upload to server when ready เพื่อแก้ไขเว็บเพจในเครื่องก่อน
แล้วจึงอัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์
7. คลิกเลือกโฟลเดอร์เพื่อเลือกที่เก็บไฟล์เว็บไซต์
8. คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
9. จะแสดงวิธีอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น คลิกเลือก None ดังรูปภาพด้านล่าง
10. จากนั้นคลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
11. จะเป็นการแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น จากนั้นคลิกปุ่ม Done เพื่อจบการทำงานเป็นการเสร็จสิ้น
การสร้าง Dreamweaver Site


  กลับหน้าบทเรียน