ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม  
 

การเข้าสู่โปรแกรม

1. ไปที่ปุ่ม Start > All Programs > Macromedia > Macromedia Dreamweaver
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Dreamweaver ใน Desktop
3. จะปรากฏหน้าต่างแรกเมื่อเข้าสู่โปรแกรม Dreamweaver ดังรูปภาพ

       

 

       

กลุ่มที่ 1 เป็นการเปิดเว็บเพจที่เคยใช้งานมาแล้ว
กลุ่มที่ 2 เป็นการสร้างไฟล์งานใหม่
กลุ่มที่ 3 เป็นการสร้างงานตามแบบฟอร์มอัตโนมัติ

 
  กลับหน้าบทเรียน